Podmienky používania

Podmienky používania Nabytok.xyz - Internetový obchod s detským nábytkom

Posledná aktualizácia: október 2023

 

Pred použitím webovej stránky Nabytok.xyz (ďalej len "webová stránka") prevádzkovanej spoločnosťou Nabytok.xyz si pozorne prečítajte tieto Podmienky používania (ďalej len „Podmienky“). Tieto Podmienky upravujú vaše používanie webovej stránky a služby poskytované prostredníctvom nej.

Vstupom na Webovú stránku alebo jej používaním súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito Podmienkami. Ak nesúhlasíte s týmito Podmienkami, prosím nepoužívajte našu Webovú stránku.

 

1. Spôsobilosť používateľa:

Ak chcete používať našu webovú stránku alebo nakupovať, musíte mať aspoň 18 rokov. Používaním webovej stránky vyhlasujete a zaručujete, že ste plnoletí na uzavretie záväznej zmluvy s nami.

 

2. Zásady ochrany osobných údajov:

Vaše používanie webovej stránky sa riadi aj našimi zásadami ochrany osobných údajov. Používaním webovej stránky súhlasíte s podmienkami našich Zásad ochrany osobných údajov.

 

3. Používanie webovej stránky:

a. Súhlasíte s tým, že webovú stránku budete používať výlučne na zákonné účely a spôsobom, ktorý neporušuje ani neporušuje práva žiadnej tretej strany.

b. Webovú stránku nesmiete používať žiadnym spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, deaktivovať, preťažiť alebo narušiť naše servery alebo siete.

c. Nesmiete sa pokúšať získať neoprávnený prístup k akejkoľvek časti webovej stránky, iným užívateľským účtom alebo počítačovým systémom alebo sieťam pripojeným k našim serverom.

 

4. Informácie o produkte:

a. Snažíme sa poskytovať presné a aktuálne informácie o našich produktoch. Neručíme však za presnosť, úplnosť alebo spoľahlivosť akýchkoľvek popisov produktov alebo informácií na webovej stránke. Je vašou zodpovednosťou overiť si podrobnosti o produkte pred nákupom.

b. Dostupnosť produktov a ceny sa môžu zmeniť bez upozornenia.

 

5. Duševné vlastníctvo:

a. Obsah, dizajn, logá a grafika na webovej stránke sú vo vlastníctve alebo v licencii spoločnosti Nabytok.xyz a sú chránené autorským právom, ochrannou známkou a inými zákonmi o duševnom vlastníctve.

b. Bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu nesmiete používať, reprodukovať, distribuovať ani upravovať žiadny obsah z našej webovej stránky.

 

6. Používateľské účty:

a. Na prístup k určitým funkciám webovej lokality môže byť potrebné, aby ste si vytvorili účet. Zodpovedáte za zachovanie dôvernosti informácií o vašom účte a za všetky aktivity, ktoré sa pod vaším účtom vyskytnú.

b. Súhlasíte s tým, že počas procesu registrácie poskytnete presné a aktuálne informácie.

 

7. Obmedzenie zodpovednosti:

a. Nabytok.xyz nezodpovedá za žiadne priame, nepriame, náhodné, následné alebo represívne škody vyplývajúce z vášho používania webovej stránky alebo produktov zakúpených prostredníctvom nej.

 

8. Ukončenie:

Vyhradzujeme si právo ukončiť alebo pozastaviť váš prístup na webovú stránku podľa nášho uváženia, bez upozornenia, z akéhokoľvek dôvodu, a to aj v prípade, že porušíte tieto Podmienky.

 

9. Zmeny podmienok:

Tieto Podmienky môžeme kedykoľvek aktualizovať alebo upraviť bez upozornenia. Vaše ďalšie používanie webovej stránky po akýchkoľvek zmenách Podmienok predstavuje prijatie týchto zmien.

 

10. Kontaktné údaje:

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa týchto Podmienok používania, kontaktujte nás na adrese admin@nabytok.xyz

Používaním webovej stránky Nabytok.xyz potvrdzujete, že ste si prečítali tieto Podmienky používania, porozumeli im a súhlasíte s nimi.